• Acute Myeloid Leukemia (AML)
    Acute myeloid leukemia (AML) is one of the most common primary forms of leukemia in adults and has among the lowest survival rates of all leukemias, especially in patients who carry FLT3 mutations.
Acute myeloid leukemia is one of the most common primary forms of leukemia in adults and has among the lowest survival rates of all leukemias.
Here you will find information about Novartis drug Rydapt® (Midostaurin).
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Boka ett informationsmöte med oss.
SE1906690635 (Juni 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers