Det finns många verktyg som kan underlätta för patienter som lever med kronisk spontan urtikaria. Här finner du ett urval av våra produkter, appar och filmer som dina patienter kan ha nytta av, och som du även kan använda tillsammans med patienterna.
 

Urtikaria Kontroll Test (UCT)
Målet med behandlingen av kronisk spontan urtikaria är att uppnå symtomfrihet. Novartis erbjuder ett Urtikaria Kontroll Test som du kan beställa här. Urtikaria Kontroll Test är ett enkelt test av patientens symtomkontroll. Det består av fyra frågor som inkluderar fysiska symtom (klåda, nässelutslag och ödem), livskvalitet, resultat av behandling samt symtomkontrollen under de senaste fyra veckorna. Beställ Urtikaria Kontroll Test här→

 

 

 

Information till patient om nässelutslag
Om Nässelutslag är en informationsbroschyr som vänder sig till patienter med urtikaria. Beställ Om Nässelutslag här→

 

 

 

Omnässelutslag.se
omnasselutslag.se kan dina patienter lära sig mer om urtikaria och hur sjukdomen behandlas.. 

 

 

 

 

 

Urtikaria Aktivitet Symtomskattning (UAS) Rivblock
Genom att använda Urtikaria Aktivitet Symtomskattning Rivblock  kan din patient följa sin urtikaria. Patienten noterar en gång om dagen, vid ungefär samma tidpunkt, hur många kvaddlar han/hon har fått samt hur svår klådan har varit under de senaste 24 timmarna. Beställ Urtikaria Aktivitet Symtomskattning här→

 

 

 

 

Se mer av materialet som Novartis erbjuder.
 

Betygsätt sidan
SE2204067499 (6 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request