Vidareutbildning för huvudvärksintresserade specialister.
Fokus på komplicerade patientfall.

Svenska Huvudvärkssällskapet tillsammans med Novartis har nöjet att bjuda in till en Lipuscertifierad tvådagarsutbildning om huvudvärk. Huvudvärk är en folksjukdom och en betydande diagnos, men hur tar vi hand om dessa patienter?

21-22 oktober, 2021
At Six Hotel, Stockholm eller digitalt. Utbildningen sker fysiskt på plats i Stockholm och streamas live via länk.
Deltagande på plats kan i dagsläget enbart erbjudas vårdpersonal bosatta i Sverige. Övrigt deltagande sker digitalt via länk.


ANMÄLAN
Anmäl dig här! Begränsat antal platser. Sista dagen för anmälan är 17 oktober.


KURSRÅD
Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse;
Lars Edvinsson, Professor MD, Avd Medicin, Inst Kliniska Vetenskaper, LU och SUS, Lund
Mattias Linde, Professor och överläkare i neurologi, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk, Norges Teknisk och Naturvetenskapliga Universitet, Trondheim
Ingela Nilsson-Remahl, Docent, överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Anna Steinberg, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Anna Sundholm, Biträdande överläkare, PhD, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Elisabet Waldenlind, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

FÖRELÄSARE UTÖVER KURSRÅDET
Lisa Arvidsson
, Specialist i neurokirurgi, PhD, Patientflödeschef HC, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kjersti Grøtta Vetvik, Nevrolog, overlege, PhD, Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus, Norge
Henrik Schytz, Associate professor, consultant in neurology, Danish Headache Center, Department of Neurology, Rigshospitalet-Glostrup, Danmark
Lars Bendtsen, Associate professor, MD, PhD, Dr Med Sci, Danish Headache Center, Department of Neurology, Rigshospitalet-Glostrup, Danmark
Jan Ygge, Professor emeritus i Barnoftalmologi, Karolinska Institutet/S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm
Maria Lantz, Specialistläkare Neurologi, Danderyds Sjukhus, Stockholm
Jacques Bruijn, Överläkare, PhD, barnläkare, barnneurolog, Skaraborgs Sjukhus, Skövde


Vid frågor rörande utbildningen kontakta:

Elin Blomgren
Nordic Project Manager Neuroscience
Novartis Sverige AB
Tel: +46 70 889 31 77

Välkommen!

Documents: 
Inbjudan_21-22okt_huvudvärksutbildning
PDF icon Ladda ner
Program 
9.30-9.50
Registrering och kaffe
9.50-10.00
Ordförande hälsar välkomna
Lars Edvinsson/HV-sällskapet
Posttraumatisk huvudvärk, Moderator Mattias Linde
10.00-10.30
Ihållande huvudvärk efter trauma mot huvudet
Mattias Linde
10.30-11.00
Vad har den senaste forskningen kommit fram till?
Lars Edvinsson
11.00-11.30
Smärta hos neurokirurgiska patienter
Lisa Arvidsson
11.30-11.45
KAFFE
11.45-12.15
Post traumatisk huvudvärk
Henrik Schytz
12.15-13.00
Komplicerade patientfall
Mattias Linde
13.00-14.00
LUNCH
Andra patientgrupper med huvudvärk, Moderator Elisabet Waldenlind
14.00-14.30
Svår huvudvärk/migrän hos barn och ungdomar
Katarina Wide
14.30-15.00
Migrän hos kvinnor
Kjersti Grøtta Vetvik
15.00-15.15
KAFFE
15.15-15.45
Läkemedelsinducerad HV
Anna Steinberg
15.45-16.15
Äldre och huvudvärk
Elisabet Waldenlind
16.15-17.00
Komplicerade patientfall
Elisabet Waldenlind
17.00-17.10
Sammanfattning av dagen
Lars Edvinsson/HV-sällskapet
19.00-
MIDDAG
Andra/atypiska patientgrupper med huvudvärk, Moderator Anna Sundholm
9.00-9.30
Trigeminusneuralgi-fakta och fiktion
Lars Bendtsen
9.30-10.00
Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH)
Anna Sundholm
10.00-10.30
KAFFE
10.30-11.15
Ögon och huvudvärk
Jan Ygge
11.15-12.00
Komplicerade patientfall
Anna Sundholm och Maria Lantz
12.00-13.00
LUNCH
Behandling och utvärdering - vikten av strukturerat omhändertagande, Moderator Ingela Nilsson-Remahl
13.00-13.30
Stroke och migrän
Maria Lantz
13.30-14.15
Huvudvärksregistret - CGRP-hämmare 1 år senare
Elisabet Waldenlind
14.15-15.00
Gruppdiskussion kring läkemedelsbehandling vid svår migrän: - Peroral behandling vid migrän – vad/hur väljer vi rätt medicin till rätt patient? - Utvärdering av injektionsbehandlingar - Vad gör vi när vi har provat allt och patienten ställer krav?
Elisabet Waldenlind, Ingela Nilsson-Remahl, Anna Steinberg, Anna Sundholm och Mattias Linde
15.00-15.20
KAFFE
15.20-16.00
Gruppredovisning
16.00-16.15
AVSLUTNING
Ingela Nilsson-Remahl
SE2106302519
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request